Bezpečné sázení

hokej o fungování evropské unie

Vsaďte si

Neváhejte a získejte nejlepší bonusy. Po kliknutí se Vám zobrazí detailnější informace a můžete začít hrát.

Vydělávejte online s úsměvem

Registrace

Zadejte údaje do formuláře

Získej bonus

Vstupní bonus při prvním vkladu až do výše 5000Kč

Začni hrát

Zaregistruj se a začni vydělávat

Dnes se registrovalo již 111 klientů
Neváhejte a vstupte na palubu i vy!

Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie
Akt o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii Úř. věst. L 112, 24. 4. 2012, s. 21.
Smlouva o fungování Evropské unie -
Smlouva o fungování Evropské unie Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, Úřední věstník C 83, sazek 53, z 30. března 2010 Článek 258 (býv alý článek 226 Smlouvy o ES) Má-li Komise za to, že členský stát nespl
Záchranný kruh evropské ekonomiky - ale s olověným závažím ...
Evropská unie musí začít restartem, nikoli zadlužováním našich dětí a vnoučat, protože v téhle podobě je to asi taková pomoc jako, když hodíte tonoucímu záchranný kruh s olověným závažím.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Podpora de minimis
Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury (nové, v gesci Ministerstva zemědělství) Předpisy, které byly na území České r
L 98/4 CSÚřední věstník Evropské unie
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. čer vna 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zr ušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (1), a zejmé
Příručka o evropských právních předpisech v oblasti ...
SFEU Smlouva o fungování Evropské unie UDHR Všeobecná deklarace lidských práv. 11 Jak používat tuto příručku Tato příručka poskytuje přehled o hlavních aspektech přístupu ke spravedl-nosti v Evropě, se zvláštním odkazem na příslušná práva uvedená v E
Oznámení Evropské radě o vystoupení České republiky z ...
S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Rozšiřování Evropské unie - Evropská unie hrou
Hlavní vzdělávací cíle Účastník je schopen identifikovat základní pravidla rozšiřování EU. Účastník si uvědomuje, že rozšiřování EU je otázkou hlubších politických a historických souvislostí. Účastník je schopen kriticky diskutovat problematiku rozši
Lisabonská smlouva, Smlouva o fungování EU - fakta a mýty ...
Tento systém stanoví jednomyslně Evropská rada v souladu s článkem 244 Smlouvy o fungování Evropské unie. Článek 19 1. Soudní dvůr Evropské unie se skládá ze Soudního dvora, Tribunálu a specializovaných soudů. Zajišťuje dodržování práva při výkladu a
Úřední věstník - European Central Bank
Smlouvě o fungování Evropské unie a ke Smlouvě o založení Evropského společen­ ství pro atomovou energii, změnu provedenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 741/2012 ze dne 11. srpna 2012 o změně Protokolu o statutu Soudního dvo